Effektiv leveransprocess

Kund

Bilåterförsäljare

Kundens utmaning

Kunden hade stor platsbrist på sina parkeringsytor och saknade yta för nyproducerade bilar. För att minska antalet bilar i flödet var det nödvändigt att få kontroll på ledtiden och att minska den. Kunden såg ett behov av att se över leveransprocessen av nya bilar för att på något sätt kunna effektivisera processen och därigenom frigöra yta.

Vår lösning

  • Processkartläggning av leveransprocessen
  • Seminarier inom förbättringsmetodik och coaching i genomförande av förändringsarbete

Vår roll

  • Nulägesanalys för att identifiera flaskhalsar i leveransprocessen
  • Hålla seminarier inom förbättringsmetodik för olika intressenter
  • Stötta och driva på förändringsarbetet med syfte att effektivisera leveransprocessen

Vår kompetens

Vi bidrog med metodik för förändringsarbete och gruppövningar samt förmåga att skapa engagemang och delaktighet.

Kundvärde

Genom att identifiera ett antal åtgärder i leveransprocess, och delta i genomförandet av förändringsarbetet hos kunden, lyckades vi effektivisera flödet med 35% och korta ner ledtider med 10%.