Policy

Vi skall leverera särklassig kvalitet till våra kunder i form av anpassade, pragmatiska lösningar genom att

 • Alltid följa gällande lagstiftning, våra kunders krav och kontinuerligt hålla oss uppdaterade
 • Följa de rutiner vi satt upp som minsta gemensamma standard i våra projekt
 • Anpassa och utveckla våra metoder och verktyg tillsammans med kund
 • Signalera varje uppdateringsbehov inom rimlig tid

Vår omsorg om personalen och om miljön skall utgöra grunderna för vårt arbete genom att

 • Vara så transparenta som möjligt för största möjliga delaktighet
 • Sträva efter ständig kompetensutveckling
 • Öka konsulternas miljökunskap och engagemang i det dagliga miljöarbetet
 • Förebygga förorening genom miljöanpassade inköp och samordning av företagets resor

Vi skall bedriva ett ständigt förbättringsarbete genom att

 • Alltid ta tillvara feedback och använda det i vårt utvecklingsarbete
 • Identifiera och lösa problem och förbättringsmöjligheter på ett systematiskt sätt
 • Involvera alla berörda i förbättringsarbetet
 • Hålla takten i förbättringsarbetet genom våra veckomöten
Real Consulting - Certifierade enligt ISO 9001 och 14001
Real Consulting - Swedac-ackrediterade enligt ISO/IEC 17021-1