Vad vi kan

Vårt erbjudande omfattar affärs- och verksamhetsutveckling med särskilt bred kompetens inom fordonsbranschen. Tjänster och service är vår specialitet och vårt största fokus ligger på servicemarknadsfrågor, försäljnings- och återförsäljarfrågor.

Utveckling

 • Förstudier
 • Kundundersökningar
 • Konkurrentstudier
 • Affärsmodeller
 • Affärskalkyler
 • Projektledning
implement, do, implementation

Implementering

 • Processbeskrivningar
 • Värdeflödesanalyser
 • Seminarier
 • Coachning på plats
 • Projektledning

Kommunikation & Aktivering

 • Konceptbeskrivningar
 • Processbeskrivningar
 • Produktbroschyrer
 • Utbildningsmaterial
 • Handböcker
 • Införsäljningsfoldrar

Uppföljning

 • Verksamhetsrevisioner
 • Försäljningsanalyser
 • Konceptrevideringar
 • ISO-support
 • Projektledning

Revisioner

Vi är godkänt kontrollorgan för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad och Godkänd Bilverkstad.